โรงเรียนบ้านโพนแท่น http://phontaenschool.siam2web.com/

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบโรงเรียนบ้านโพนแท่น

วิสัยทัศน์ (VISION)

" โรงเรียนดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 

 

 

พันธกิจ (MISSION)

 
1. พัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็ง มีบุคลากรมืออาชีพในการบริหารและจัดการศึกษา

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย

 3. พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 

4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วม

5. พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและการกีฬา

7. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาปรัชญาโรงเรียน 

                สุโข  ปัญญายะ  ปฏิลาโภ                ความได้ปัญญานำมาซึ่งความสุข

 

 

คำขวัญโรงเรียน

เรียนเด่น กีฬาดี  รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 

 

สีประจำโรงเรียน 

ม่วง- เหลือง

สีม่วง  หมายถึง การใฝ่รู้ใฝ่เรียน

สีเหลือง หมายถึง  ความเข้มแข็งสามัคคี

 

อักษรย่อโรงเรียน 

พ.ท.


 

Photos


(Root) 2008730-13-65288.jpg          (Root) 2008730-13-65302.jpg           (Root) 2008730-13-65311.jpg           (Root) 2008730-13-65320.jpg
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 5,103 Today: 3 PageView/Month: 52

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...